argesul 2

Piteștiul cinefil

În pragul toamnei 2020, aidoma celui care mai întâi adună și apoi ține calea drumeților și le dăruiește fructe din rodul livezilor lui aurite, publicistul Jean Dumitrașcu culege din arborele aspirațiilor proprii și intră din nou în scena publică, surprinzându-ne cu o revistă inedită în peisajul Mass-Media la zi: CINEFIL 20 PITEȘTI, „Editată de Cinematograful București”, la prețul de 5 lei – cum citim pe frontispiciul ediției nr. 1 / 2020, dominată de imaginea clădirii „Cinematografului București”,care ilustrează vizibil sugestiva primă copertă.

Reflex, adusu-mi-am aminte de revista de mare faimă culturală CINEMA – spre onoarea și lauda șefei sale redactor, doamna Ecaterina Oproiu, o excelentă jurnalistă și teleastă, rămasă sub sigiliul istoriei la fel de așteptată și îndrăgită de generații, precum doamna Eugenia Vodă, redactora revistei emisiune PROFESIONIȘTII, care animă săptămânal lumea retrasă noaptea târziu, în fața micului ecran.

Proaspăt apăruta revistă CINEFIL 2D PITEȘTI readuce în atenție pe același fervent editor Jean Dumitrașcu, odată cu epoca în care inițiase și împlinea toate diligențele pentru a apărea – ce epocă a lăsat în urmă! – EUPHONIA – revista vieții muzicale piteștene și, prin extensie, a întregii noastre țări, revistă de mare finețe și de nivel jurnalistic model, ajunsă în casele marilor slujitori ai Eutherpei și ale numeroșilor melomani din orașul de pe Argeș.

Destinată interesului și pasiunilor privitorilor ca la cinematograf, juniorilor și seniorilor iubitori ai filmului – această foto-magie de la Lumiere citire, de un veac și ceva uimind milioane de ahtiați ai ecranului în alb-negru și color, de o vreme, în sofisticata viziune 3D, noua publicație piteșteană stârnește curiozitatea publicului avizat și a specialiștilor de oriunde.

Ținuta grafică a copertelor, ca și a conținutului, așază revista în fruntea topului de publicații argeșene, iar paginile sunt un veritabil crescendo poligrafic al ilustrațiilor ce susțin textele. Apariția revistei CINEFIL 20 PITEȘTI prilejuiește editorului său, fondatorul și redactorul ei șef, Jean Dumitrașcu, ocazia istorisirii meandrelor străbătute de domnia sa, pentru a edifica în Pitești Filarmonica și sediul ei activ, apoi pentru a plia pe trunchiul acestei instituții un altul, la fel de oportun intereselor emancipării piteștenilor: Noul Cinematograf București – „reînființat la 25 mai 2017, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești (…) ca structură în cadrul Filarmonicii Pitești” care „dacă nu ar fi fost, în vara anului 2006 și în primăvara anului 2007, speranța dobândirii ca sediu pentru Filarmonica Pitești a fostului Cinematograf „București”, mai mult ca sigur Filarmonica nu ar fi fost înființată la 20 mai 2007!”, spicuim din „La început de drum”, editorialul lui Jean Dumitrașcu.

Primele unsprezece pagini istorisesc travaliile, insomniile, bețele în roate și – cum s-ar fi putut altfel? – izbânzile dobândite de dânsul, printr-o îndârjită ambiție și luptă cu ignoranța și apologeții ei! Un savuros și totodată dramatic reportaj trăit de Jean Dumitrașcu, pe ambele planuri – al instituirii Filarmonicii și – destin împlinit – a Cinematografului de odinioară. Așa, ca un motto de toată admirația pentru realismul lui, adus faptic în favoarea Piteștiului, de ctitorul celor două Temple ale Muzicii și Filmului, acesta mi-a sunat aparte, pe firul poveștii intitulată ISTORIA CINEMATOGRAFULUI „BUCUREȘTI”; „După 1990, toate cinematografele din România au intrat în recesiune, inclusiv „București”, după apariția televiziunilor comerciale care (! – n. red.) au făcut pe dracu în patru să țină oamenii în case, decât să meargă la film”!

Redacție cu nume noi pentru cititori – Gabriel Niță, Iulia Ivănoiu, Adelina- Elena Sorescu, Andreea Giulea, Gheorghe Neguț, Andreea Năstase, Liviu Jaică – tiparul asigurat de SC Argeșul SA; problematică într-o foarte bogat ilustrată Tablă de materii, CINEFIL 2D PITEȘTI explorează inefabilul domeniu al Filmului cu: „MOROMEȚII 2” au reprezentat de departe cea mai așteptată premieră a anului 2018”, „Scurt circuit inspirat din fapte reale”, „PITEȘTIUL a fost și a rămas orașul meu de suflet”, „O istorie a cinematografelor din Pitești”, „Mereu pe fugă”, „Regizorul Bogdan Jianu pe scena piteșteană”. De un aparte mare interes istoric socotim că este capitolul O ISTORIE A CINEMATOGRAFELOR DIN PITEȘTI, o lectură emoționantă pentru generațiile încă în viață, venite pe lume la începutul veacului XX, moment, spre exemplu, debutând – povestește Jean Dumitrașcu – „la 20 septembrie 1902” când „are loc la Pitești prima reprezentare cinematografică ambulantă, cu „Panorama Eduard Braun”, (…) la 7 ani de la realizarea primului film la Paris, de către frații Lumiere, piteștenii vizionează live primul lor film”.

Pe canavaua istoriei cinemaurilor în Pitești, povestitorul aduce în prezent amintirea acestora în cadența vremurilor duse pentru totdeauna (după care, respectabile firi romantice întorc privirile cu o lacrimă sub geană): Cinematograful AQUILA, 1930, unde publicul a urmărit filmul „Venea o moară pe Siret” și unde apoi a existat „Teatrul Muncitoresc”, apoi cinematograful MODERN, viitorul SEBASTIAN PAPAIANI: Cinematograful LUX, la doi pași de primul; Cinematograful BUCUREȘTI, inaugurat la 21 august 1958; Cinematograful DACIA, după ce fusese Clubul INSOMNIA și apoi Casă de rugăciune protestantă.

La răsfoire, CINEFIL 20 PITEȘTI pune în undă alte senzaționale titluri de filme, negru pe alb: „Un pas în urma serafimilor”, de junele regizor Daniel Sandu; „Cel mai iubit dintre pământeni”, dedicat unui piteștean, se destăinuire regizorul Șerban Marinescu; „Realitatea a fost dură și trebuie să o cunoaștem”!, titrează Iulia Ivănoiu pe șapoul dialogului său cu Victoria Baltag, autoarea „Experimentului Pitești”; „Tărâmul binecuvântat”, englezesc; „Domnișoara Cristina”, ecranizarea nuvelei omonime a lui Mircea Eliade; „Eu când vreau să fluier, fluier”, comentat de Andreea Giulea; „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, reproduce sintagma lui Mihai Antonescu – ministrul Externelor în guvernul Mareșalului Ion Antonescu, referitor la holocaust; „Bacalaureat”, film (scenariu și regie) al lui Cristian Mungiu. Revista se încheie cu detalierea filmului „Între chin și amin” – primul film românesc despre „Experimentul Pitești” care „ar trebuie difuzat la orele de Istorie din clasa a XIIa”!!!

Serghie BUCUR

Articol publicat în cotidianul Argeșul în data de 15.09.2020

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *